För oss är kvalitet alltid en fråga
om lönsamhet i längden

Vårt kvalitetsarbete syftar till att i varje läge se möjligheten att vässa vår konkurrenskraft. Utifrån nyfikenhet, beprövad vetenskap och maskinparkens kapacitet skapar vi en så optimal produkt för dig som kund. När det gäller förpackningsfilm med vår kvalitetsnivå blir lönsamheten tydlig i längden. Doxa Plast är certifierat enligt ISO 9001.

Vårt miljöarbete har samma syfte; att skapa en så optimal process och produkt, som skonar den jord vi fått i arv. Samtliga kvaliteter av vår förpackningsfilm är fullt återvinningsbara. Allt spill, liksom kasserat material, smälter vi själva ned och återvinner i vår process. Vid förbränning av förbrukad polyetenplast bildas endast koldioxid och vattenånga.
 

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Certifikat ISO 9001